cibes lift groups styrelse

Cibes Lift Group ägs av Cibes Holding AB. Möt de kompetenta och erfarna ledamöterna i vår styrelse.

styrelseledamöter

Chairman of the Board

Peter Nilsson
Styrelseordförande
Utbildning: M.Sc. Eng.
Erfarenhet: President & CEO Trelleborg AB (nuvarande), Business Area President Trelleborg och andra befattningar inom Trelleborg Group, management consultant på BSI
Född: 1966
Invald i styrelsen: 2018

Member of the Board

Mats Engblom
Styrelseledamot
Utbildning: Mechanical Engineer, MBA
Erfarenhet: Cibes Lift Group, CEO (till 2019), Sandvik Process Systems, CEO, Dellner Couplers Group, CEO, Celcius Group, ledande befattningar inom Celsius Group companies, såsom CEO, Marketing Director och CFO
Född: 1955
Invald i styrelsen: 2019

Jan Brockmann

Jan Brockmann
Styrelseledamot
Utbildning: M.Eng., MBA
Erfarenhet: President / CEO Bosch Thermotechnology GmbH (nuvarande), Vice President Tysk-Svenska Handelskammaren (nuvarande), COO ochCTO AB Electrolux, ledande befattningar på Volkswagen AG, Project Manager Roland Berger Strategy Consultants, ledningsbefattningar på Valeo SA
Född: 1966
Invald i styrelsen: 2019

Karin Gunnarsson

Karin Gunnarsson
Styrelseledamot
Utbildning: B.Sc. Business Administration
Utbildning: CFO & IR manager på HEXPOL AB, olika befattningar inom Finance & Controlling på Telelogic AB, Trelleborg med flera
Född: 1962
Invald i styrelsen: 2021

Board Member

Anders Nyman
Styrelseledamot
Utbildning: M.Sc. Stockholm School of Economics
Erfarenhet: Investment Manager på Nalka (nuvarande)
Född: 1987
Invald i styrelsen: 2017

Board member

Richard Silén
Styrelseledamot
Utbildning: Master in Finance from HEC Lausanne, M.Sc. Business Admin. & Economics från Stockholms Universitet
Erfarenhet: Managing Director på IH Long Term Equity Advisors AB (nuvarande)
Född: 1973
Invald i styrelsen: 2017