vi arbetar aktivt med

hållbarhet

På Cibes Lift Group ser vi ingen motsättning mellan lönsamhet och hållbarhet. Vi är tvärtom övertygade att vår hållbara affärsmodell stärker vårt företag inifrån och ut och kommer att göra oss ännu mer framgångsrika.

vår hållbarhetsstrategi

På Cibes Lift Group integrerar vi hållbarhet i vårt vanliga sätt att arbeta, göra affärer och driva förändringar i alla delar av företaget. Vår hållbarhetsstrategi bygger på fem pelare som integreras i vår dagliga verksamhet genom vår strategiska motor Cibes Way.

CE mÄRKNING

Våra hissar är CE-märkta och typcertifierade av det anmälda organet Liftinstituut B.V..

SÄKRA & ANVÄNDARVÄNLIGA

Cibes hissar uppfyller kraven för europeisk säkerhetsstandard och är enkla att använda.

miljömärkt byggande

Cibes A5000 är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

VÅRA 5 pELARE FÖR HÅLLBARHET

Vårt arbete för en hållbar verksamhet baserar sig på fem pelare som även är intergrerade  vår affärsstrategi: Säkerhet, Affär, Människor, Planet och Etik.

SÄKERHET – ingen ska komma till skada på arbetsplatsen

Hälsa och säkerhet för våra anställda, kunder och partners är högsta prioritet och en förutsättning för vår verksamhet. Vi har skapat en systematisk säkerhetsstrategi för att uppnå målet att ingen
ska skadas på arbetsplatsen.

AFFÄREN – hållbar affärsnytta

Det finns ingen motsättning mellan lönsamhet och hållbarhet. Som en ledande aktör inom vår nisch vet vi att vår hållbara affärsmodell stärker vårt varumärke, lockar och håller kvar rätt talanger och ger oss konkurrensfördelar.

PLANETEN – vi tar ansvar för ett högre syfte

Det är uppenbart att vår planet står inför allvarliga hot och även om vi inte kan förändra världen på egen hand är vi fast beslutna att göra allt vi kan för att mobilisera vår organisation för att minimera vår påverkan på miljön.

MÄNNISKORNA – gör hela skillnaden

Vi tycker att våra anställda är vår främsta tillgång och att det vore ohållbart att slösa bort deras talanger. Vi vill ge människor möjlighet att utveckla sina färdigheter och växa i en företagskultur präglad av öppenhet, mångfald och respekt.

ETIK – värderingar är betydelsefulla

Vi arbetar aktivt med att informera våra anställda, leverantörer och samarbetspartners om att de förväntas känna till och efterleva de höga kraven på likabehandling, arbetsrätt och affärsintegritet som beskrivs i vår Uppförandekod.

cibes way

Cibes Way är vår strategiska motor för hållbar och lönsam tillväxt genom ständiga förbättringar. Den baserar sig på principer, metoder och bäst praxis som delas av hela organisationen. Vi vägleds av 3 starka värden som genomsyrar vår företagskultur och driver vår strategiska motor framåt:

  • Personliga
  • Professionella
  • Progressiva

ETIK OCH ANSVAR I VÅR VÄRDEKEDJA

Cibes Lift Group är beroende av ett globalt nätverk av leverantörer för komponenter, tjänster och transporter. I takt med att vi växer ökar komplexiteten i försörjningskedjan och det är därför viktigt att säkerställa mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i alla led. Det är vårt ansvar – men det betyder inte att det är enkelt.