Cibes lift group Austria
Nyhet

Cibes etablerar sig i Österrike

2018-07-06

Cibes Lift Group har förvärvat 49% av GS-Aufzüge GmbH i Österrike. Syftet med det nya företagsförvärvet – GS-Aufzuge Cibes GmbH – är att stärka Cibes lokala närvaro och intensifiera marknadsinsatserna för vertikala hissar på den snabbt växande österrikiska marknaden.

Undertecknandet av avtalet mellan Cibes och GS-Aufzüge var ett logiskt steg i utvecklingen efter att GS-Aufzüge under nästan ett decennium varit en distributör till Cibes Lift Group i Österrike. Under åren har samarbetet utvecklats till ett nära partnerskap och företaget har vuxit till en av de starkaste aktörerna på den österrikiska hissmarknaden.

“Vi har haft ett nära samarbete med GS-Aufzüge i många år och alltid imponerats över hur väl deras resultat fortskridit. Vi vet redan att vi jobbar bra tillsammans, och det nya partnerskapet ligger rätt i tiden för Cibes Lift Groups expansion i regionen”, säger Mats Engblom, VD för Cibes Lift Group.

Österrike är en viktig och snabbväxande marknad för Cibes. GS-Aufzuge Cibes GmbH är strategiskt placerad i Ottnang am Hausruck. Företaget har en stark försäljningsorganisation och ett eget team av installatörer och servicetekniker. Under 2018 har även ett nytt kontor och show-room upprättats med de senaste hissprodukterna på plats.

Robert Gründlinger grundare av GS-Aufzüge GmbH, kommenterar händelsen “Vi är väldigt positiva över den här gemensamma etableringen. Jag är övertygad om att GS-Aufzuge Cibes GmbH kommer att uppnå stora framgångar på den österrikiska marknaden”.

Cibes Lift Group är Europas ledande tillverkare av vertikalgående lågfartshissar känd för sin svenska kvalitet och design. Produkterna är kundanpassade för både offentlig och privat marknad. Försäljning, installation och service tillhandahålls genom företagets globala nätverk av dotterbolag samt partners. Cibes, med huvudkontor i Gävle, har cirka 420 anställda, ett partnernätverk i 48 länder och dotterbolag i 14 länder. Försäljningen år 2017 översteg 800 Mkr.

Gsaufzuge team

Share