Nyhet

Miljövarudeklaration för toppsäljande hissmodeller

2022-03-29

Miljövarudeklaration för toppsäljande hissmodeller

Cibes Lift Group har nu tagit fram en miljövarudeklaration (EPD) för sina bästsäljande plattformshissmodeller.

Byggbranschen håller på att göra en enorm grön omställning. Koldioxideffektivitet och transparenta tillverkningsprocesser har blivit avgörande faktorer vid upphandlingsbeslut, vilket har lett till en växande efterfrågan på hållbara produkter med certifierad dokumentation. Cibes Lift Group kan nu tillhandahålla en miljövarudeklaration (EPD eller Environmental Product Declaration) för sina mest sålda plattformshissmodeller, Cibes A5000 och Kalea A4 Primo, som tillverkas i Sverige.

EPD:n är ett dokument som presenterar en produkts miljöpåverkan enligt en tydligt definierad standard. Alla EPD:er baseras på en livscykelanalys (LCA) som analyserar produktens påverkan under hela dess livslängd.

“LCA:n analyserar inte bara våra hissars påverkan från vaggan till graven utan gör det också möjligt för oss att identifiera de områden som vi måste fokusera på för att minska vår påverkan ytterligare. Tack vare LCA:n kan vi grunda alla våra strategiska beslut på fakta”, säger Emil Mårtensson, Sustainability Coordinator för Cibes Lift Group.

Varje EPD-rapport måste godkännas av en oberoende granskare innan den publiceras för att säkerställa att uppgifterna är objektiva och tillförlitliga. Alla rapporter skapas enligt samma globala standard, vilket gör det enkelt att jämföra miljöeffekterna av produkter som tillverkas av olika företag inom samma bransch.

“Enligt min åsikt bör alla hisstillverkare som vill vara aktiva inom hållbarhetsområdet börja arbeta för att erbjuda sina kunder miljövarudeklarationer för sina produkter. EPD:n erbjuder våra kunder full transparens och ger dem möjlighet att jämföra effekterna av våra mest sålda hissmodeller med konkurrerande produkter. Att skapa miljövarudeklarationen har varit arbetskrävande, men det har varit värt det eftersom det gör det möjligt för oss att lyfta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå”, avslutar Emil Mårtensson.

Miljövarudeklaration

Cibes Lift Group skapade sin miljövarudeklaration i nära samarbete med det svenska konsultföretaget Miljögiraff. EPD:n finns tillgänglig på Cibes Lifts, Kalea Lifts och Cibes Lift Groups webbplatser den 29 mars 2022.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss sustainability@cibesliftgroup.com