Nyhet

Upptäck Cibes Lift Groups Hållbarhetsrapport för 2021

2022-04-26

Cibes Lift Groups hållbarhetsrapport för 2021 visar på goda framsteg i implementeringen av hållbarhetsstrategin och vittnar om ett imponerande engagemang bland de anställda inom hela företagsgruppen.

Trots att året påverkades av den globala pandemin och utmaningar i de globala leveranskedjorna, var 2021 ett framgångsrikt och spännande år för Cibes Lift Group. Företaget levererade ett rekordår och gjorde goda framsteg i genomförandet av sin hållbarhetsstrategi. Cibes Lift Groups senaste hållbarhetsrapport lyfter fram tydligt fastställda mål och mätbara mål för hållbarhet som en viktig framgångsfaktor.

“Vi har nu satt mål för 2025 och ambition för 2030 inom alla våra fem hållbarhetspelare: Säkerhet, Affär, Planet, Människor och Etik. Målen är kopplade till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet. Det som mäts blir gjort, så det är lika viktigt att följa upp vårt hållbarhetsarbete som det är för det ekonomiska och operativa arbetet”, säger Per Lidström, CEO för Cibes Lift Group.

Rapporten visar att hållbarhet har blivit en allt viktigare del av Cibes Lift Groups affärsstrategi och kultur. Ett tydligt exempel på detta är att företagsgruppen aktivt främjar utbyte av idéer och bästa praxis inom organisationen genom interna ambassadörer och möten.

“Det är fantastiskt att se vilken kreativitet det finns i organisationen och alla förbättringar som sker i alla delar av organisationen. Att dela med sig av goda exempel och idéer har också implementerats genom Cibes Way Show & Tell Meetings”, fortsätter Per Lidström.

Att säkerställa en hållbar och lönsam tillväxt samtidigt som höga sociala och etiska standarder upprätthålls, är en av de viktigaste prioriteringarna för den här snabbväxande, globala företagsgruppen och hittills har engagemanget bland de anställda över hela världen varit imponerande.

Hållbarhetschef

“Det är verkligen givande att se hur våra enheter i hela världen börjar hantera de miljömässiga och sociala aspekterna lika kritiskt som de finansiella delarna, i syfte att förbättra oss och lära av varandra. Övergången till en mer hållbar värld är ett lagarbete, och vi kommer att göra vad som krävs för att göra den förändringen”, avslutar Anne-Lie Lindqvist, Sustainability Manager för Cibes Lift Group.

Cibes Lift Groups hållbarhetsrapport för 2021 har utarbetats i enlighet med kärnalternativet core i Global Reporting Initiative Standards (GRI).

Vill du veta mer? Du är alltid välkommen att kontakta oss på sustainability@cibesliftgroup.com.